Ochrona i bezpieczeństwo danych

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Cieszy nas okazane przez Państwa zainteresowanie naszą Firmą oraz, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezmiernie ważna. Dane osobowe to pojedyncze informacje o osobistej lub rzeczowej sytuacji dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby. Należą do nich np. nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia.

Ponieważ dane osobowe wymagają szczególnej ochrony, dlatego pobieramy je, przetwarzamy i używamy ich wyłącznie w dozwolonym zakresie. Poniżej znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

 
1. Administrator

Administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE („GDPR/RODO“) jest:

AGCO GmbH
Fellastraße 1-3
90537 Feucht
Deutschland

Nasz przedstawiciel ds. ochrony danych dostępny jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataPrivacy@agcocorp.com lub za pośrednictwem korespondencji wysyłanej na nasz adres pocztowy z dopiskiem „przedstawiciel ds. ochrony danych“.


2. Automatyczne pobieranie i przetwarzanie danych przez przeglądarkę.

Zasadniczo możecie Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez konieczności przekazywania danych osobowych. Jak w przypadku każdej strony internetowej, nasz serwer pobiera do plików dziennika serwera tymczasowe dane, które przekazywane są przez przeglądarkę, w sposób automatyczny, o ile opcja ta nie zostanie to przez Państwa dezaktywowana. Jeżeli chcecie Państwo korzystać z naszej strony internetowej, pobrane zostaną od Państwa następujące dane, które konieczne są dla nas ze względów technicznych, w celu umożliwienia prezentacji strony oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica czasowa w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/HTTP-kod statusu
 • ilość przekazanych danych
 • strona internetowa, pobrana z żądania
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

 

3. Specjalne funkcje strony internetowej

Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne funkcje, przy korzystaniu z których pobierane są przez nas dane osobowe, które dalej są przez nas przetwarzane i używane. Poniższe oświadczenie określa, co dzieje się z tymi danymi:

Formularz kontaktowy:

Dane, które zostały pobrane od użytkownika przy wypełnianiu formularza kontaktowego, są przez nas używane tylko w celu realizacji skierowanego do nas tą drogą zapytania (podstawą prawną jest art. 6. Ust. 1 ak. 1 lit. b) GDPR/RODO). Natychmiast po zrealizowaniu zapytania, pobrane dane są usuwane, o ile nie istnieją prawnie określone terminy ich przechowywania.

 

4. Przekazywanie danych / sprecyzowanie celu

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko jeżeli jest to konieczne do wywiązania się z postanowień umowy, w szczególności w przypadku gdy jest to niezbędne dla jej realizacji. Udostępniając Państwu naszą stronę internetową, przekazujemy Państwa dane podwykonawcom (np. Partnerom hostingowym, agencjom itd.), którzy przetwarzają dane osobowe tylko w powiązaniu ze zleceniem i zgodnie z naszą instrukcją. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim ma miejsce tylko w przypadku realizacji postanowień umowy i płatności z tym związanych lub jeżeli udzielicie Państwo na to zgodę.

Jeżeli udostępnicie nam Państwo swoje dane osobowe, w ramach zapytania względnie na podstawie udzielonej zgody, będą one używane tylko do celów, które dotyczą zapytania lub na które udzielona została zgoda. Za Państwa zgodą i wyłącznie w celu realizacji zadania, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w obrębie Grupy AGCO oraz dystrybutorom regionalnym. Właściwego dla danego regionu dystrybutora w każdej chwili znajdziecie Państwo sami klikając na link https://fella.eu/pl/znajdz-dealerem-fella.html#pm_haendlersuche lub pytając nas osobiście.

Państwa dane będą u nas przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne z punktu widzenia realizacji celu, dla którego zostały pobrane lub jak wynikać to będzie z przyczyn prawnych. W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę. Państwa zasługujące na ochronę interesy zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie. Jeżeli odbiorcy danych pochodzą z poza Unii Europejskiej (UE), z krajów, w których obowiązujące prawo nie zapewnia tego samego poziomu ochrony danych jak w Państwa kraju, podejmujemy działania, aby w inny sposób zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych.

Dalsze informacje odnośnie ochrony danych w obrębie Grupy AGCO, dostępne są dla Państwa także w naszej ogólnej Polityce prywatności.

 

5. Statystyczna ocena odwiedzin naszej strony internetowej

Dane, które zgodnie z punktem 2 przekazywane są przez Państwa przeglądarkę, wykorzystywane są do ciągłego udoskonalania naszej oferty internetowej oraz do celów statystycznych.

Google-Analytics:

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, firmy Google Inc. („Google“) do analizy stron internetowych. Google Analytics korzysta z tzw. „Plików cookie“, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiając dokonanie analizy korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, z reguły przesyłane są na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji opcji anonimizowania adresu IP na naszej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google, jeżeli znajdują się Państwo na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, które podpisało Układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i dopiero tam zostanie on skrócony. Na zlecenie administratora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać uzyskane informacje, aby ocenić sposób, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej, w celu sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz realizacji innych usług związanych z dalszą analizą użytkowania stron www i Internetu przez administratora strony. 

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics, zgodnie z informacjami podawanymi przez Google, nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. 

Zapisywanie plików cookie można wyłączyć w ustawieniach oprogramowania przeglądarki, jednak informujemy, że może skutkować to ograniczeniami pełnego korzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod poniższym linkiem mogą Państwo zapobiec zapisywaniu generowanych przez pliki cookie danych związanych z użytkowaniem strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu danych przez Google, jeśli ściągniecie Państwo i zainstalujecie dostępną pod podanym poniżej linkiem wtyczkę do przeglądarki internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Niniejsza strona internetowa używa usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Dzięki temu adresy IP będą dalej przetwarzane w formie skróconej, dzięki temu powiązanie osobowe jest wykluczone. W przypadku gdy nastąpi powiązanie przekazanych przez Państwa danych z osobą, zostanie ono natychmiast wykluczone z analizy, a Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Korzystamy z usługi Google Analytics, w celu analizy użytkowania naszej strony internetowej i jej regularnego udoskonalania. Dzięki zdobytym danym statystycznym możemy udoskonalać naszą ofertę i kształtować ją w taki sposób, by była dla Państwa jako użytkownika bardziej interesująca. W wyjątkowych przypadkach, wysłania danych osobowych do USA, firma Google podporządkowuje się zasadom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę dla korzystania z usługi Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO.

Informacje obcego usługodawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Warunki użytkowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html,
podgląd polityki ochrony danych: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html, oraz oświadczenia o
ochronie danych: http://www.google.de/intl/pl/policies/privacy.

 

6. Treści zewnętrzne

Podstawowe linki do usługodawców mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe udostępniają linki do stron internetowych operatorów mediów społecznościowych. Wymiana danych z operatorami mediów społecznościowych ma miejsce tylko wtedy, gdy klikniecie Państwo na ikonkę danej sieci społecznościowej (np. „f“ w przypadku Facebooka). Po kliknięciu takiej ikonki otworzy się strona operatora sieci społecznościowej, w oknie wyskakującym i znajdziecie się Państwo w ten sposób, na stronie internetowej danego operatora mediów społecznościowych. Obowiązują na niej przepisy danego operatora mediów społecznościowych.

Wtyczki portali społecznościowych i oferty mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej są używane lub zintegrowane tzw. wtyczki portali społecznościowych lub treści następujących sieci społecznościowych (zwane dalej „sieciami społecznościowymi“). Jesteśmy ponadto obecni online, w obrębie sieci i platform społecznościowych, aby komunikować się z klientami, interesantami i użytkownikami, którzy są tam aktywni i aby informować ich o naszych usługach. W przypadku wykorzystywania danej sieci i platformy obowiązują warunki handlowe i rozporządzenia dotyczące przetwarzania danych odpowiedniego operatora. 

Jeżeli nie stwierdzono inaczej w ramach naszego oświadczenia o ochronie danych, dane użytkowników są przez nasz przetwarzane o ile komunikują się oni z nami wobrębie sieci i platform społecznościowych, np. piszą komentarze online lub przesyłają nam wiadomości. W pozostałych przypadkach obowiązują następujące odniesienia:

Facebook:

Korzystamy z narzędzia Social Graph i inne elementy portalu Facebook („Wtyczki Facebook“) firmy Facebooka Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“), który łączy niniejszą stronę internetową z sieciami społecznościowymi portalu Facebook w celu pokazania na naszej stronie treści prezentowanych na Facebooku. Dalsze informacje nt. funkcji i wyglądu wtyczek Facebook znajdują się na stronie http://developers.facebook.com/plugins

Z chwilą aktywowania wtyczek Facebook (patrz pkt. 4.2), Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Treść wtyczek Facebook przekazywana jest bezpośrednio na Państwa przeglądarkę. Jednocześnie do firmy Facebook przekazywane są określone dane z Państwa przeglądarki. Dzieje się to niezależnie od tego czy klikniecie Państwo wtyczkę Facebook czy nie. Nie mamy żadnego wpływu na to jakie dane są pobierane w ten sposób przez firmę Facebook. Według naszej aktualnej wiedzy chodzi o następujące dane:

 • Odwiedzona strona na naszej stronie internetowej, która zawiera wtyczki
  Facebook,
 • Ogólne dane przekazane przez Państwa przeglądarkę (adres IP, typ i wersja
  przeglądarki, system operacyjny, godzina),
 • Przy rejestracji i zarejestrowanych użytkownikach, numer identyfikacyjny
  portalu Facebook.

Informacje dotyczące zakresu i dalszego przetwarzania i użytkowania danych przez portal Facebook, jak też informacje dotyczące związanych z tym praw i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony Państwa prywatności, znajdują się we wskazówkach dotyczących ochrony danych portalu Facebook, na stronie: http://www.facebook.com/policy.php. Przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu przeciwko tworzeniu przez Facebook profilu użytkownika, jednakże w tym celu należy się zwrócić do portalu Facebook. Podstawę dla korzystania z portalu Facebook stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO.

Jeżeli jesteście Państwo członkiem portalu Facebook i nie chcecie, aby gromadził on dane dotyczące wejścia na naszą stronę internetową i kojarzył te informacje z przechowywanymi u siebie Państwa danymi, musicie się Państwo, przed wejściem na naszą stronę wylogować z Facebooka i w miarę możliwości usunąć istniejące pliki cookie, pochodzące z portalu Facebook. Wtyczki Facebook mogą być również zablokowane przez przeglądarkę, za pomocą odpowiednich rozszerzeń. Dalsze informacje znajdziecie Państwo na stronach dotyczących rozszerzeń Państwa przeglądarki.

YouTube:

W celu prezentacji naszych filmów video korzystamy z usługi wideo firmy YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“).

W celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony Państwa danych, korzystamy z rozwiązań technicznych, dzięki którym transfer Państwa danych do firmy YouTube możliwy jest tylko po uprzednim aktywowaniu go przez Państwa. Dopiero po aktywowaniu tych zdezaktywowanych wtyczek poprzez kliknięcie na naszej stronie internetowej ikonki „Media społecznościowe“, składacie Państwo oświadczenie, że zgadzacie się na przekazanie następujących określonych danych do portalu YouTube. Dzięki kolejnemu kliknięciu możecie już Państwo odtworzyć np. film video, przesłać rekomendację w obrębie danej sieci społecznościowej itd. Jeżeli podczas przeglądania naszej strony internetowej, jesteście Państwo zalogowani do jakiejś sieci społecznościowej, z reguły nie pojawiają się kolejne okna dialogowe logowania. 

Klikając na ikonkę „Media społecznościowe“ udzielacie Państwo zgody na to, że następujące określone dane zostaną przekazane do portalu YouTube. 

Możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przyszły transfer danych, klikając ikonkę „Media społecznościowe dezaktywacja“

O ile na naszej stronie znajdują się filmy video dostępne przez YouTube i aktywowaliście Państwo portal Youtube w sposób opisany poniżej, treść wprowadzonych filmów wideo zostanie bezpośrednio przekazana przez YouTube do Państwa przeglądarki. Jednocześnie do portalu YouTube przekazane zostaną określone dane z Państwa przeglądarki. Dzieje się to niezależnie od tego czy klikniecie Państwo w materiał wideo czy nie. Podstawę dla korzystania z portalu YouTube stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, pobieranych w ten sposób przez portal YouTube. Według naszej aktualnej wiedzy chodzi o następujące dane, w szczególności dotyczące prezentowania wprowadzonych do portalu YouTube filmów wideo:

 • odwiedzona strona na naszej stronie internetowej, która zawiera wideo,
 • ogólne dane przekazane przez Państwa przeglądarkę (adres IP, typ i wersja
  przeglądarki, system operacyjny, godzina),
 • W przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników YouTube lub
  Google, Państwa kod użytkownika w Google.

Wprowadzone do portalu YouTube filmy wideo mogą zostać ukryte przez rozszerzenie przeglądarki i w tym przypadku nie będą pobierane przez YouTube żadne dane.

Google Maps:

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z oferty portalu Google Maps. Dzięki temu możemy zaprezentować Państwu aktywne mapy, bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwić Państwu tym samym wygodne korzystanie z funkcji mapy.

Dzięki odwiedzinom na stronie internetowej, Google otrzymuje informacje, że wywołaliście Państwo daną podstronę naszej strony internetowej. Dodatkowe przekazane będą dane wymienione w pkt. 2 niniejszego oświadczenia. Dzieje się to niezależnie od tego, czy w Google istnieje konto użytkownika, poprzez które są Państwo zalogowani, czy też takie konto nie istnieje. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są bezpośrednio przypisywane do Państwa konta. Jeżeli nie życzycie sobie Państwo przypisywania danych do swojego profilu w Google, to musicie się Państwo stamtąd wylogować, przed aktywowaniem przycisków. Google zapisuje Państwa dane jako profil użytkownika i używa ich do celów reklamowych, badania rynku i/lub w celu dostosowywania swojej strony internetowej do istniejącego zapotrzebowania. Taka analiza wykonywana jest w szczególności (także w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu dostarczania odpowiadających zapotrzebowaniu reklam i informowaniu innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko tworzeniu profilu użytkownika, jednakże w tym celu należy się zwrócić do firmy Google. 

Dalsze informacje odnośnie celu i zakresu pobierania danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki znajdują się w jego oświadczeniu o ochronie danych. Tam również znajdują się dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu, w związku z tym, praw i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony Państwa prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza także Państwa dane osobowe na terenie USA i podporządkowuje się zasadom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę dla korzystania z usługi Google Maps stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO.

 

OpenStreetMap:

 

Na tej witrynie na kilku stronach znajdują się mapy, które zostały udostępnione przez OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Wielka Brytania. OpenStreetMap to narzędzie typu "open source" do tworzenia map. Zintegrowanie mapy z naszą witryną następuje za pośrednictwem elementu iframe lub poprzez pobranie tzw. kafelków (zdjęcia map) z serwera dostawcy. Powoduje to przesłanie adresu IP użytkownika na serwer OpenStreetMap. W związku z tym stosowane są sesyjne pliki cookie (w celu zapoznania się z informacjami na temat plików cookie patrz wyżej w niniejszej Polityce Prywatności).

Podczas integrowania danych z map powołujemy się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na to, że nasz uzasadniony interes, jako operatora witryny, polega na dążeniu do tego, aby nasza witryna była jak bardziej przyjazna dla użytkowników.
Informacje o ochronie danych oraz prawne warunki ramowe OpenStreetMap są dostępne pod następującymi linkami:

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy#Map_Data
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Licence_and_Legal_FAQ

 

 

7. Pouczenie dotyczące korzystania z plików cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie, w celu uatrakcyjnienia jej wyglądu i aby umożliwić używania określonych funkcji podczas jej przeglądania. Możecie Państwo samodzielnie ustawić swoja przeglądarkę, zgodnie ze swoimi życzeniami, tak żebyście byli Państwo informowani o pobieraniu plików cookie i w poszczególnych przypadkach mogli decydować o ich pobraniu lub decydować by pobieranie plików cookie było ogółem akceptowane lub blokowane. Pliki cookie mogą być wprowadzane dla różnych celów, np. aby rozpoznawania, że Państwa komputer ponownie wywołał stronę z ofertą internetową (permanentne pliki cookie) lub aby zapisywać ostatnio oglądane oferty (sesyjne pliki cookie). Wprowadzamy pliki cookie, aby zaoferować Państwu zwiększony komfort użytkowy. Abyście mogli Państwo korzystać z naszych funkcji komfortu, zalecamy, abyście Państwo zezwolili na pobieranie plików cookie, w związku z naszą ofertą internetową. Dokładne informacje dotyczące naszych wytycznych odnośnie plików cookie, dostępne są pod adresem: http://www.agcocorp.com/cookies.html 

 

8. Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja za pośrednictwem wiadomości e-mail

Państwa dane osobowe są zapisane przy uwzględnieniu wszystkich technicznych i organizacyjnych możliwości, co uniemożliwia dostęp do nich osobom trzecim. Podczas komunikowania się za pomocą wiadomości e-mail, nie możemy zapewnić z naszej strony pełnego bezpieczeństwa danych, w związku z tym, w przypadku przesyłania informacji o wysokiej poufności zalecamy Państwu korzystanie z poczty tradycyjnej.

 

9. Państwa prawa

Odnośnie dotyczących Państwa danych osobowych, macie Państwo względem nas:

 • prawo do informacji,
 • prawo do korekty i do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

Prosimy o kierowanie pisemnych zapytań za pośrednictwem podanych wcześniej możliwości kontaktowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Urzędu nadzorczego ochrony danych, na przetwarzanie przez nas Państwa danych.

Wyszukiwarka maszyn

Szerokość robocza

Wykorzystujemy pliki cookie, aby udoskonalać oraz personalizować nasze strony internetowe i usługi. Zaliczają się do nich pliki cookie z serwisów społecznościowych prowadzonych przez strony trzecie, które mogą śledzić sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny. Kontynuowanie przeglądania strony bez zmiany ustawień zostanie przez nas uznane za wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookie znajdujących się w naszej witrynie. Ustawienia plików cookie można zmienić w dowolnym momencie.